Fotografií
zachycuji
přesah místa,
situace, akce.

Jsem vždy
rád součástí
scény.
Blízkost
na 28 mm.